Tiltak i forbindelse med Korona/Covid 19

Tiltak i forbindelse med Korona/Covid 19

I tråd med råd fra myndighetene, og sett i sammenheng med den type bedrift vi er, innfører vi en del nye rutiner med midlertidig varighet.

Dette gjøres som vårt bidrag til å unngå smittespredning, for i størst mulig grad å beskytte kunder og ansatte.

-Matkammeret AS ønsker å redusere møter i våre lokaler til det minimum som kreves for å sikre nødvendig vareflyt.

-Kundemøter vil i størst mulig grad foretas på telefon.

-Ekstraordinære hygienetiltak innføres hos alle våre ansatte, da særlig innen håndhygiene og berøringskontakt.

 

-Hentekunder bes forholde seg til oppslag på inngangsdører.

Disse tiltakene opprettholdes så lenge det tilrådes fra helsemyndighetene.

 

 

Skien 12.02. 2020

 

Med vennlig hilsen

Per W. Stulen

per@matkammeret.no

+47 91393562