Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

HVORDAN BLI KUNDE:
Det kreves kopi av firma attest for etablering av kundeforhold hos Matkammeret AS.  Ved kjøp av alkoholholdige varer kreves kopi av bevilgning.
Ta kontakt med oss for registrering.


BESTILLINGSRUTINER:
Bestillingen må være oss i hende senest 72 timer før levering. Vår vareliste gir informasjon om varer, forpakning, varenummer og hvilken enhet prisen er regnet ut i fra.
Ved bestilling:
-Benytt varenummer sammen med varenavn og antall enheter.
-Oppgi også ditt kundenummer ved bestilling.

LEVERINGSBETINGELSER:
Alle ordrer med ordresum over kr 2000,- eks. mva leveres fritt, så fremt de blir levert på faste leveringsruter. Ved ordre under kr 2000,-  belastes kr. 100,- i effektueringsgebyr pr. ordre. Slike ordrer kan hentes gebyrfritt. Ved ordre som ønskes levert utover faste leveringsdager, blir det belastet reel frakt etter kvantum, avstand og gjeldene satser.

BETALINGSBETINGELSER:
Der det ikke er opprettet avtale om annet, er de generelle betingelser kontant betaling ved levering. Levering på kreditt forutsetter særskilt avtale. Dersom kunden misligholder kredittavtalens betingelser, vil fortsatt levering, kun skje mot kontantbetaling, eller stoppes. Oppfølging av alle våre fakturaer er overlatt til Axactor i sin helhet. Ved for sen innbetaling påløper lovregulert purregebyr, samt til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Matkammeret AS beholder eiendomsretten på varer, og eventuelt utstyr som er utlånt til kunden, til hele kjøpesummen er betalt (i hendhold til lov om salgspant). Dette regnes som akseptert av kunden den dag det blir opprettet et kundeforhold.

VAREMOTTAK:
Vennligst kontroller at de mottatte varene stemmer med vedlagte pakkseddel, fraktbrev eller faktura. Reklamasjon må skje snarest og innen 3 dager etter at varen er mottatt. Retur av varer skal godkjennes på forhånd. Godkjent retur kan kun skje i orginal merket emballasje, og senest 4 dager etter at varen er mottatt. Retur av beskadiget eller defekt vare godtas kun når skaden skyldes Matkammeret AS eller varens produsent.

PLANKJØP:
Vi er behjelplige med å utarbeide plankjøp for bestilling og lagerkontroll. Ta kontakt med oss.
Våre plankjøp er med på å gjøre det enklere og sikrere å bestille riktige varer.
Vår faks og e-post er åpen 24 timer i døgnet.

UTSOLGT:
I tilfeller hvor bestilt vare ikke kan leveres pga. midlertidig utsolgt, vil vi der det er mulig, levere tilsvarende vare eller annen forpakning.

PRISER:
Alle våre priser er eksklusive merverdigavgift. Vi forbeholder oss retten til, uten varsel, å endre priser som følge av prisendringer fra leverandører, valutaendringer eller endringer av avgiftssatser fra myndighetene.


ÅPNINGSTIDER:
Mandag - Torsdag  0800 - 1600
Fredag  0800 - 1500